Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 03)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 100 10 25 08:15 14/06/2019 17859
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 100 10 25 12:48 17/07/2019 8823
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 100 10 25 09:44 27/07/2019 12418
4 foto 212620 - NguyenChiBao 100 10 25 04:32 29/07/2019 4877
5 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 100 10 25 02:19 04/09/2019 4687
6 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 100 10 25 02:15 14/09/2019 5775
7 foto 239344 - thtruelove 100 10 25 12:02 30/09/2019 3971
8 foto 227564 - Quỳnh Tú 100 10 25 05:31 17/10/2019 3748
9 foto 241417 - Luctrunganh02 100 10 25 07:38 20/10/2019 2043
10 foto 157719 - longvunguyen10 100 10 25 02:56 27/10/2019 5893