Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 03)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - Wjbu 100 10 25 14:15 14/09/2019
00:05:26
10217
2 foto 241417 - Luctrunganh02 100 10 25 19:38 20/10/2019
00:08:50
3188
3 foto 264028 - Thảo Nhi 100 10 25 13:38 18/04/2020
00:22:11
8148
4 foto 157719 - longvunguyen10 100 10 25 14:56 27/10/2019
00:29:21
16724
5 foto 239344 - thtruelove 100 10 25 00:02 30/09/2019
00:32:29
4055
6 foto 213222 - Lê Anh Quân 100 10 25 12:48 17/07/2019
00:33:51
9125
7 foto 212620 - NguyenChiBao 100 10 25 16:32 29/07/2019
00:34:27
8660
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 100 10 25 21:44 27/07/2019
00:36:50
22015
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 100 10 25 17:31 17/10/2019
00:39:47
7071
10 foto 250580 - Trang Trịnh 100 10 25 17:10 20/02/2020
00:40:45
11199