Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 168 10 60 04:22 17/07/2019 8351
2 foto 241128 - Dương Tuấn 158 9.67 58 04:23 20/08/2019 4166
3 foto 243691 - hoainga22 157 9.5 57 08:25 14/08/2019 3823
4 foto 238901 - Duongthihongvan 155 9.5 57 04:30 10/08/2019 2359
5 foto 238742 - VinhCan 154 9.5 57 09:55 06/09/2019 2371
6 foto 151243 - đặng nhàn 148 9.17 55 11:24 03/06/2019 5601
7 foto 225993 - UCH.Obito 148 9 54 02:30 14/09/2019 4041
8 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 144 9 54 10:15 04/09/2019 2385
9 foto 212620 - NguyenChiBao 142 9 54 08:17 31/07/2019 4740
10 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 142 8.84 53 03:42 14/06/2019 17285