Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 308658 - DinhVuHaa 168 10 60 19:41 27/11/2021
00:03:37
3411
2 foto 286329 - chuonghoangnhu 168 10 60 08:21 12/09/2021
00:05:57
6136
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 168 10 60 10:47 28/07/2021
00:09:28
7214
4 foto 303790 - Minh Quang 168 10 60 22:32 10/07/2021
00:12:59
11692
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 168 10 60 17:54 08/06/2021
00:37:27
28617
6 foto 213222 - Lê Anh Quân 168 10 60 16:22 17/07/2019
00:41:39
9125
7 foto 243900 - Imyen0501 165 9.84 59 15:16 23/10/2019
00:10:07
15996
8 foto 239344 - thtruelove 165 9.84 59 22:54 03/10/2019
00:10:25
4055
9 foto 245744 - phuong2002 164 9.84 59 00:06 20/04/2020
00:07:22
3309
10 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 164 9.84 59 15:38 18/05/2021
00:11:22
6207