Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 168 10 60 04:22 17/07/2019 9125
2 foto 239344 - thtruelove 165 9.84 59 10:54 03/10/2019 4055
3 foto 243900 - Imyen0501 165 9.84 59 03:16 23/10/2019 5914
4 foto 241128 - Dương Tuấn 158 9.67 58 04:23 20/08/2019 10443
5 foto 243691 - hoainga22 157 9.5 57 08:25 14/08/2019 3825
6 foto 241417 - Luctrunganh02 157 9.5 57 08:58 25/10/2019 2889
7 foto 238901 - Duongthihongvan 155 9.5 57 04:30 10/08/2019 2672
8 foto 238742 - VinhCan 154 9.5 57 09:55 06/09/2019 3286
9 foto 157719 - longvunguyen10 154 9.5 57 03:34 27/10/2019 6749
10 foto 151243 - đặng nhàn 148 9.17 55 11:24 03/06/2019 5622