Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 111 10 40 07:46 15/06/2019 17859
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 111 10 40 01:39 18/07/2019 8823
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 111 10 40 11:55 05/09/2019 4687
4 foto 239344 - thtruelove 111 10 40 11:26 06/10/2019 3971
5 foto 220456 - cungdodaihoc 111 10 40 06:12 08/10/2019 5208
6 foto 243900 - Imyen0501 111 10 40 09:11 23/10/2019 4913
7 foto 241417 - Luctrunganh02 111 10 40 09:20 25/10/2019 2043
8 foto 157719 - longvunguyen10 111 10 40 04:16 27/10/2019 5893
9 foto 241128 - Dương Tuấn 108 9.75 39 09:37 20/08/2019 9028
10 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 107 9.75 39 12:19 08/03/2019 9063