Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 111 10 40 23:46 10/07/2021
00:02:11
11692
2 foto 308658 - DinhVuHaa 111 10 40 15:35 29/11/2021
00:02:29
3411
3 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 111 10 40 09:30 26/08/2021
00:03:01
4973
4 foto 286329 - chuonghoangnhu 111 10 40 17:03 12/09/2021
00:03:28
6136
5 foto 243900 - Imyen0501 111 10 40 21:11 23/10/2019
00:03:35
15996
6 foto 245744 - phuong2002 111 10 40 00:32 20/04/2020
00:04:22
3309
7 foto 239344 - thtruelove 111 10 40 23:26 06/10/2019
00:07:38
4055
8 foto 241417 - Luctrunganh02 111 10 40 21:20 25/10/2019
00:09:20
3188
9 foto 226968 - Nguyen Bao 111 10 40 21:53 01/10/2021
00:17:41
19456
10 foto 157719 - longvunguyen10 111 10 40 16:16 27/10/2019
00:19:21
16724