Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 50 10 20 08:37 23/02/2019 6589
2 foto 220456 - cungdodaihoc 23 6 12 06:32 20/04/2019 2509