Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226748 - Đoan Hồng 50 10 20 19:54 25/06/2019
00:01:21
2649
2 foto 232033 - GIACATLUONG 50 10 20 14:19 23/07/2019
00:03:31
7205
3 foto 307770 - NguyenKhacLann 50 10 20 16:16 09/08/2021
00:03:54
4285
4 foto 306739 - HongAnhh 47 9.5 19 20:19 21/08/2021
00:17:40
3756
5 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 46 9.5 19 20:21 16/06/2020
00:02:06
11305
6 foto 241128 - Dương Tuấn 46 9.5 19 12:59 03/08/2019
00:02:31
16204
7 foto 246208 - tieuvanduong 46 9.5 19 21:53 16/04/2020
00:16:01
2262
8 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 46 9.5 19 09:57 06/08/2019
00:17:35
3272
9 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 46 9.5 19 20:18 17/12/2019
00:20:46
16287
10 foto 310311 - Quỳnh Giang 44 9 18 15:50 10/10/2021
00:01:50
18410