Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 50 10 20 08:37 23/02/2019 8750
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 50 10 20 06:30 24/05/2019 8351
3 foto 226748 - Đoan Hồng 50 10 20 07:54 25/06/2019 2486
4 foto 232033 - GIACATLUONG 50 10 20 02:19 23/07/2019 3757
5 foto 241128 - Dương Tuấn 46 9.5 19 12:59 03/08/2019 4166
6 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 46 9.5 19 09:57 06/08/2019 2638
7 foto 243691 - hoainga22 43 9 18 02:45 29/08/2019 3823
8 foto 239408 - The Man 42 9 18 08:47 23/07/2019 3841
9 foto 157719 - longvunguyen10 36 8 16 02:38 14/09/2019 3086
10 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 35 8 16 11:52 14/07/2019 2146