Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226748 - Đoan Hồng 50 10 20 07:54 25/06/2019 2486
2 foto 232033 - GIACATLUONG 50 10 20 02:19 23/07/2019 4301
3 foto 241128 - Dương Tuấn 46 9.5 19 12:59 03/08/2019 10443
4 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 46 9.5 19 09:57 06/08/2019 2745
5 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 46 9.5 19 08:18 17/12/2019 10377
6 foto 243691 - hoainga22 43 9 18 02:45 29/08/2019 3825
7 foto 239408 - Hello chị Thư 42 9 18 08:47 23/07/2019 5204
8 foto 263213 - Thonght1967 38 8.5 17 10:17 08/02/2020 1321
9 foto 157719 - longvunguyen10 36 8 16 02:38 14/09/2019 6749
10 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 35 8 16 11:52 14/07/2019 2146