Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
23/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 72 10 30 04:37 26/05/2019 8823
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 69 9.67 29 08:44 23/02/2019 9063
3 foto 226748 - Đoan Hồng 69 9.67 29 08:02 26/06/2019 2486
4 foto 241128 - Dương Tuấn 65 9.33 28 10:20 04/08/2019 9028
5 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 65 9.33 28 09:08 06/08/2019 2745
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 55 8.33 25 11:14 15/07/2019 12418
7 foto 244097 - lvhk091001 54 8.33 25 04:35 02/11/2019 1917
8 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 51 8 24 10:00 16/06/2019 5775
9 foto 239444 - Hải Dương Nguyễn 45 7.33 22 10:43 16/07/2019 1620
10 foto 157719 - longvunguyen10 44 7.33 22 02:55 18/09/2019 5893