Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
23/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226748 - Đoan Hồng 69 9.67 29 08:02 26/06/2019
00:02:30
2649
2 foto 307770 - NguyenKhacLann 69 9.67 29 16:26 09/08/2021
00:07:40
4285
3 foto 246208 - tieuvanduong 68 9.67 29 20:05 16/04/2020
00:34:49
2262
4 foto 303323 - Nelly 66 9.33 28 19:57 31/07/2021
00:03:51
4671
5 foto 241128 - Dương Tuấn 65 9.33 28 22:20 04/08/2019
00:05:24
16204
6 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 65 9.33 28 21:08 06/08/2019
00:20:51
3272
7 foto 305044 - mlinh1405 62 9 27 09:55 27/06/2021
00:32:41
4329
8 foto 301484 - HuynBom 61 9 27 16:56 19/04/2021
00:10:52
16605
9 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 59 8.67 26 21:56 17/12/2019
00:39:08
16287
10 foto 90967 - Nguyen Phuong 55 8.33 25 23:14 15/07/2019
00:28:35
22015