Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
23/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 69 9.67 29 08:44 23/02/2019 6499
2 foto 220456 - cungdodaihoc 23 5.33 16 06:27 23/04/2019 2440
3 foto 163035 - Vu Phuong Thao 17 4.67 14 08:21 13/05/2019 1507
4 foto 224479 - lehuykchy 14 4.33 13 08:32 14/05/2019 1239
5 foto 219340 - hongngan123 11 3 9 09:34 21/04/2019 1041
6 foto 214970 - thuquynh123 0 0 0 1471