Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 114 10 50 05:43 12/03/2019 9063
2 foto 163035 - Vu Phuong Thao 114 10 50 11:18 04/07/2019 3242
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 114 10 50 10:35 28/07/2019 12418
4 foto 213222 - Lê Anh Quân 114 10 50 05:21 04/08/2019 8823
5 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 114 10 50 04:13 24/10/2019 3228
6 foto 207494 - hoangngocquy2k2 112 9.8 49 01:23 22/06/2019 1690
7 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 111 9.8 49 02:38 20/06/2019 17859
8 foto 226060 - Nguyen Huy 111 9.8 49 06:27 11/07/2019 1977
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 111 9.8 49 08:19 18/07/2019 9166
10 foto 227581 - lenukhanhhuyen 111 9.8 49 08:34 24/07/2019 2766