Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 114 10 50 17:05 13/07/2021
00:04:24
11692
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 114 10 50 14:39 31/07/2021
00:04:34
7214
3 foto 307057 - TaMinh2k4 114 10 50 23:03 22/12/2021
00:04:58
8382
4 foto 307386 - TaThuHienn 114 10 50 11:02 25/10/2021
00:06:26
2696
5 foto 292442 - DoTrungKien12 114 10 50 15:56 03/07/2021
00:06:38
3846
6 foto 245744 - phuong2002 114 10 50 22:29 08/01/2020
00:06:52
3309
7 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 114 10 50 20:57 26/11/2019
00:10:03
16287
8 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 114 10 50 16:13 24/10/2019
00:14:51
7963
9 foto 264028 - Thảo Nhi 114 10 50 13:34 19/04/2020
00:16:44
8148
10 foto 90967 - Nguyen Phuong 114 10 50 22:35 28/07/2019
00:23:12
22015