Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 114 10 50 05:43 12/03/2019 6675
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 108 9.6 48 08:58 24/05/2019 4028
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 105 9.4 47 08:48 17/04/2019 5579
4 foto 80195 - namhong1 103 9.4 47 03:42 04/05/2019 8825