Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 60 10 25 22:25 13/07/2021
00:01:44
11692
2 foto 151243 - đặng nhàn 60 10 25 06:48 07/06/2019
00:03:49
7125
3 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 25 12:30 27/11/2019
00:04:46
16287
4 foto 226060 - nguyen huy 60 10 25 21:43 11/07/2019
00:05:04
8606
5 foto 168953 - Nguyễn Hào 60 10 25 10:42 27/04/2020
00:06:57
4396
6 foto 252265 - Lê Duy 60 10 25 21:59 04/11/2019
00:07:14
5805
7 foto 243900 - Imyen0501 60 10 25 16:20 02/09/2019
00:08:03
15996
8 foto 301706 - Cao Thao Duyen 60 10 25 20:52 24/11/2021
00:08:52
1881
9 foto 307011 - NguyenPhuongAnh2k4 60 10 25 23:46 04/09/2021
00:09:51
2696
10 foto 220456 - cungdodaihoc 60 10 25 00:01 09/10/2019
00:12:42
9446