Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76567 - HoangMinh 60 10 25 01:24 29/05/2019 5332
2 foto 151243 - đặng nhàn 60 10 25 06:48 07/06/2019 5601
3 foto 170520 - sangbinhchau 60 10 25 03:53 28/06/2019 7521
4 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 60 10 25 02:09 29/06/2019 4387
5 foto 226060 - Nguyen Huy 60 10 25 09:43 11/07/2019 1977
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 60 10 25 10:07 29/07/2019 12418
7 foto 213222 - Lê Anh Quân 60 10 25 11:33 08/08/2019 8823
8 foto 227787 - Hoài Nam 60 10 25 10:12 19/08/2019 4377
9 foto 243761 - Lê Thị Thu Trà 60 10 25 10:49 21/08/2019 1645
10 foto 243900 - Imyen0501 60 10 25 04:20 02/09/2019 4913