Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212655 - tuhao 116 10 50 06:29 05/07/2019 1699
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 116 10 50 10:25 22/07/2019 9166
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 116 10 50 05:22 25/08/2019 8823
4 foto 157719 - longvunguyen10 116 10 50 05:37 27/10/2019 5893
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 113 9.8 49 06:00 28/06/2019 17859
6 foto 236592 - đặng thị thanh lam 113 9.8 49 08:23 18/08/2019 1544
7 foto 244018 - Hoangmy10 113 9.8 49 02:20 30/10/2019 1855
8 foto 251356 - Lê Minh Trung 113 9.8 49 03:31 16/11/2019 1637
9 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 110 9.6 48 09:06 25/09/2019 5775
10 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 110 9.6 48 04:59 26/10/2019 5243