Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212655 - tuhao 116 10 50 18:29 05/07/2019
00:04:35
1699
2 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 116 10 50 20:53 27/11/2019
00:11:21
16287
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 116 10 50 10:25 22/07/2019
00:12:46
15193
4 foto 157719 - longvunguyen10 116 10 50 17:37 27/10/2019
00:27:07
16724
5 foto 264028 - Thảo Nhi 116 10 50 14:17 21/04/2020
00:31:29
8148
6 foto 213222 - Lê Anh Quân 116 10 50 17:22 25/08/2019
00:45:15
9125
7 foto 308658 - DinhVuHaa 113 9.8 49 18:32 08/12/2021
00:04:29
3411
8 foto 303790 - Minh Quang 113 9.8 49 17:58 16/07/2021
00:06:08
11692
9 foto 236592 - đặng thị thanh lam 113 9.8 49 20:23 18/08/2019
00:06:28
3450
10 foto 307770 - NguyenKhacLann 113 9.8 49 17:41 28/10/2021
00:12:11
4285