Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:00
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 81 10 40 14:00 27/07/2021
00:02:47
11692
2 foto 267571 - Vuxuanquy2k2 81 10 40 15:46 01/04/2020
00:03:01
6432
3 foto 227346 - Phục Hận 1 Năm 81 10 40 00:14 06/11/2019
00:03:08
7371
4 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 81 10 40 17:01 08/08/2020
00:03:16
7331
5 foto 268693 - Trần Bách Giang 81 10 40 22:02 08/05/2020
00:03:41
6569
6 foto 309281 - TranLinhh 81 10 40 15:43 13/05/2022
00:04:05
15032
7 foto 154171 - Bảo Trân Trần Nguyễn 81 10 40 11:53 04/12/2019
00:04:11
3215
8 foto 310311 - Quỳnh Giang 81 10 40 15:19 25/11/2021
00:04:31
18410
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 81 10 40 21:37 23/11/2019
00:04:42
15193
10 foto 189530 - congpt02 81 10 40 20:15 22/04/2020
00:04:42
10306