Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 81 10 40 07:38 11/04/2019 8750
2 foto 170520 - sangbinhchau 81 10 40 04:47 14/07/2019 7429
3 foto 241902 - Nguyễn Thị Kim Yến 81 10 40 09:57 31/07/2019 1176
4 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 81 10 40 09:17 01/08/2019 7629
5 foto 215412 - hungvuong2002 81 10 40 03:07 03/08/2019 1751
6 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 81 10 40 09:30 08/08/2019 17285
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 81 10 40 09:40 14/08/2019 12005
8 foto 151243 - đặng nhàn 78 9.75 39 09:40 21/06/2019 5601
9 foto 226060 - Nguyen Huy 78 9.75 39 04:31 21/07/2019 1731
10 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 78 9.75 39 02:31 18/08/2019 7628