Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 170520 - HUỲNH VĂN SANG 81 10 40 04:47 14/07/2019 9018
2 foto 241902 - Nguyễn Thị Kim Yến 81 10 40 09:57 31/07/2019 1495
3 foto 34122 - minoyce 81 10 40 09:17 01/08/2019 9885
4 foto 215412 - hungvuong2002 81 10 40 03:07 03/08/2019 1928
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 81 10 40 09:30 08/08/2019 20020
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 81 10 40 09:40 14/08/2019 12807
7 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 81 10 40 06:01 23/09/2019 5624
8 foto 212208 - Lê Minh Việt 81 10 40 08:09 27/10/2019 7516
9 foto 227346 - Táy Máy 81 10 40 12:14 06/11/2019 4332
10 foto 238742 - VinhCan 81 10 40 08:54 06/11/2019 3101