Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34122 - minoyce 98 10 40 09:30 06/08/2019 8769
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 98 10 40 09:47 08/08/2019 17859
3 foto 243691 - hoainga22 98 10 40 03:58 13/08/2019 3825
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 98 10 40 09:55 14/08/2019 12418
5 foto 209331 - duyentran01 98 10 40 09:18 22/08/2019 4317
6 foto 227787 - Hoài Nam 98 10 40 11:36 14/09/2019 4377
7 foto 251356 - Lê Minh Trung 98 10 40 03:22 08/11/2019 1637
8 foto 239277 - littledeer2k2 98 10 40 08:12 08/11/2019 1500
9 foto 243900 - Imyen0501 98 10 40 11:07 12/11/2019 4913
10 foto 226060 - Nguyen Huy 98 10 40 12:33 18/11/2019 1977