Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 98 10 40 13:56 06/09/2021
00:02:35
7214
2 foto 303790 - Minh Quang 98 10 40 14:37 27/07/2021
00:02:42
11692
3 foto 310311 - Quỳnh Giang 98 10 40 15:23 25/11/2021
00:03:03
18410
4 foto 243691 - hoainga22 98 10 40 15:58 13/08/2019
00:03:40
4211
5 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 98 10 40 15:59 22/10/2021
00:04:12
11183
6 foto 238873 - quoctrung 98 10 40 09:20 18/08/2021
00:04:25
14343
7 foto 245744 - phuong2002 98 10 40 23:52 03/05/2020
00:05:02
3309
8 foto 226060 - nguyen huy 98 10 40 00:33 18/11/2019
00:06:33
8606
9 foto 268693 - Trần Bách Giang 98 10 40 22:10 08/05/2020
00:06:48
6569
10 foto 304287 - PhuongNhi2k4 98 10 40 00:11 17/12/2021
00:07:05
2917