Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 95 10 40 14:23 06/09/2021
00:02:35
7214
2 foto 303790 - Minh Quang 95 10 40 18:15 27/07/2021
00:03:10
11692
3 foto 310311 - Quỳnh Giang 95 10 40 15:28 25/11/2021
00:03:22
18410
4 foto 304287 - PhuongNhi2k4 95 10 40 00:33 17/12/2021
00:05:48
2917
5 foto 267571 - Vuxuanquy2k2 95 10 40 16:02 01/04/2020
00:06:10
6432
6 foto 225297 - vanducoz 95 10 40 05:58 03/12/2019
00:06:50
1671
7 foto 196062 - Nguyễn Thị Nhật Hà 95 10 40 16:22 13/08/2019
00:07:23
1265
8 foto 301697 - Hoangba333 95 10 40 21:06 08/09/2021
00:07:38
3078
9 foto 226060 - nguyen huy 95 10 40 00:24 18/11/2019
00:07:58
8606
10 foto 213222 - Lê Anh Quân 95 10 40 15:03 22/10/2019
00:08:34
9125