Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 95 10 40 10:00 09/06/2019 9767
2 foto 213087 - anhvidai8888 95 10 40 09:14 12/07/2019 1666
3 foto 170520 - sangbinhchau 95 10 40 05:48 14/07/2019 7429
4 foto 196062 - Nguyễn Thị Nhật Hà 95 10 40 04:22 13/08/2019 1265
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 95 10 40 10:08 14/08/2019 12005
6 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 95 10 40 06:26 18/08/2019 7628
7 foto 146938 - andangcap12 95 10 40 09:09 23/08/2019 3528
8 foto 227787 - Hoài Nam 95 10 40 11:48 14/09/2019 3920
9 foto 133183 - BHTV 92 9.75 39 10:01 22/07/2019 1998
10 foto 215412 - hungvuong2002 92 9.75 39 03:28 03/08/2019 1751