Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.02. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 132 10 40 13:17 09/09/2021
00:02:36
7214
2 foto 303790 - Minh Quang 132 10 40 13:44 31/07/2021
00:02:53
11692
3 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 132 10 40 20:27 08/08/2020
00:03:37
7331
4 foto 238873 - quoctrung 132 10 40 19:15 18/08/2021
00:05:13
14343
5 foto 225993 - Wjbu 132 10 40 16:39 31/10/2019
00:07:56
10217
6 foto 301697 - Hoangba333 132 10 40 20:36 08/09/2021
00:07:59
3078
7 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 132 10 40 19:14 10/12/2019
00:08:38
16287
8 foto 307057 - TaMinh2k4 132 10 40 23:06 09/02/2022
00:08:43
8382
9 foto 204133 - hongngoc2808 132 10 40 17:08 08/09/2021
00:27:27
24193
10 foto 249692 - Duongvophuongngan 132 10 40 15:18 21/03/2020
00:28:06
5356