Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.02. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 132 10 40 09:16 15/04/2019 9063
2 foto 215412 - hungvuong2002 132 10 40 07:14 03/08/2019 1820
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 132 10 40 09:45 10/08/2019 17859
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 132 10 40 12:54 15/08/2019 12418
5 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 132 10 40 10:52 23/10/2019 4715
6 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 132 10 40 04:39 31/10/2019 5775
7 foto 251356 - Lê Minh Trung 128 9.75 39 06:01 11/11/2019 1637
8 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 127 9.75 39 04:13 19/08/2019 8724
9 foto 226863 - KienTong 127 9.75 39 04:19 29/08/2019 3507
10 foto 227787 - Hoài Nam 127 9.75 39 03:20 15/09/2019 4377