Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 111 10 40 20:15 14/09/2021
00:02:15
7214
2 foto 238873 - quoctrung 111 10 40 20:24 21/08/2021
00:03:20
14343
3 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 111 10 40 13:40 02/06/2021
00:08:13
6207
4 foto 241128 - Dương Tuấn 111 10 40 16:32 05/10/2019
00:21:15
16204
5 foto 301402 - hocchungctv 111 10 40 14:45 23/08/2021
00:27:23
4855
6 foto 278757 - Võ Thành Trung 111 10 40 09:43 30/07/2021
00:33:34
11262
7 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 111 10 40 16:08 18/12/2019
00:45:24
16287
8 foto 308638 - BuiDucDungg 108 9.75 39 20:57 25/11/2021
00:02:55
2183
9 foto 225090 - TranKhaVi 108 9.75 39 09:22 09/03/2020
00:25:56
5498
10 foto 287953 - Đinh Trần Châu Anh 108 9.75 39 23:17 30/06/2021
00:33:31
1937