Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 111 10 40 11:43 17/04/2019 9063
2 foto 241128 - Dương Tuấn 111 10 40 04:32 05/10/2019 9028
3 foto 76567 - HoangMinh 107 9.75 39 08:34 31/08/2019 5332
4 foto 238319 - Lý Văn Anh Quân 107 9.75 39 10:05 18/10/2019 1329
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 102 9.5 38 10:13 02/08/2019 12418
6 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 101 9.25 37 10:07 04/07/2019 2201
7 foto 94798 - ĐỖ NV1 97 9 36 08:49 30/08/2019 3148
8 foto 190039 - haongoc 97 9 36 01:15 13/10/2019 2710
9 foto 238739 - minhtribtl123 96 9 36 10:57 10/11/2019 1732
10 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 95 9 36 06:49 25/09/2019 4687