Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 112 9.75 39 10:42 15/07/2019 7567
2 foto 76567 - HoangMinh 112 9.75 39 09:29 01/09/2019 5332
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 112 9.75 39 05:42 26/09/2019 4687
4 foto 241128 - Dương Tuấn 112 9.75 39 09:28 07/10/2019 9028
5 foto 151243 - đặng nhàn 108 9.5 38 11:51 25/06/2019 5601
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 106 9.25 37 11:57 02/08/2019 12418
7 foto 239408 - The Man 105 9.25 37 10:13 02/08/2019 4389
8 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 105 9.25 37 10:07 24/08/2019 8724
9 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 104 9.25 37 10:50 19/04/2019 9063
10 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 104 9.25 37 03:55 08/07/2019 2201