Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 113 9.75 39 10:25 25/08/2021
00:05:17
14343
2 foto 311275 - HoaaMaii 113 9.75 39 17:06 29/11/2021
00:11:35
8323
3 foto 225090 - TranKhaVi 113 9.75 39 19:26 09/03/2020
00:21:24
5498
4 foto 241128 - Dương Tuấn 112 9.75 39 09:28 07/10/2019
00:19:54
16204
5 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 112 9.75 39 05:42 26/09/2019
00:26:26
9555
6 foto 76567 - HoangMinh 112 9.75 39 21:29 01/09/2019
00:27:05
8098
7 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 112 9.75 39 10:42 15/07/2019
00:32:02
8988
8 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 108 9.5 38 13:51 02/06/2021
00:10:43
6207
9 foto 151243 - đặng nhàn 108 9.5 38 11:51 25/06/2019
00:17:47
7125
10 foto 90967 - Nguyen Phuong 106 9.25 37 23:57 02/08/2019
00:28:08
22015