Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151243 - đặng nhàn 80 10 25 07:40 10/06/2019 5622
2 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 80 10 25 12:49 25/07/2019 5645
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 80 10 25 11:41 25/07/2019 11023
4 foto 227581 - lenukhanhhuyen 80 10 25 08:30 04/08/2019 3304
5 foto 238373 - Dương Anh Tuấn 80 10 25 03:20 07/08/2019 3793
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 80 10 25 01:14 08/08/2019 12807
7 foto 225993 - Wjbu 80 10 25 10:03 07/10/2019 8553
8 foto 228175 - tamnhu2509 80 10 25 04:32 25/10/2019 4665
9 foto 157719 - longvunguyen10 80 10 25 08:45 27/10/2019 6749
10 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 80 10 25 07:53 28/11/2019 10437