Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 308658 - DinhVuHaa 80 10 25 10:19 14/12/2021
00:01:24
3411
2 foto 303790 - Minh Quang 80 10 25 06:15 17/07/2021
00:01:33
11692
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 80 10 25 17:05 12/08/2021
00:01:42
7214
4 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 80 10 25 18:51 05/05/2020
00:01:49
7331
5 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 80 10 25 16:19 10/10/2021
00:02:07
11183
6 foto 304904 - huyền phan 80 10 25 22:15 17/10/2021
00:02:11
2963
7 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 80 10 25 22:32 08/01/2022
00:02:24
3872
8 foto 164467 - Cow Cow 80 10 25 13:08 11/04/2020
00:02:34
5842
9 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 80 10 25 19:53 28/11/2019
00:03:37
16287
10 foto 225993 - Wjbu 80 10 25 22:03 07/10/2019
00:04:48
10217