Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 80 10 25 08:05 20/04/2019 9248
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 80 10 25 07:24 30/05/2019 6562
3 foto 151243 - đặng nhàn 80 10 25 07:40 10/06/2019 5601
4 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 80 10 25 12:49 25/07/2019 3143
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 80 10 25 11:41 25/07/2019 8123
6 foto 227581 - lenukhanhhuyen 80 10 25 08:30 04/08/2019 2674
7 foto 238373 - Dương Anh Tuấn 80 10 25 03:20 07/08/2019 3637
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 80 10 25 01:14 08/08/2019 12005
9 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 76 9.6 24 10:16 21/03/2019 8750
10 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 76 9.6 24 07:24 28/07/2019 7628