Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 75 10 20 10:05 22/03/2019 9063
2 foto 76567 - HoangMinh 75 10 20 10:53 02/06/2019 5332
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 75 10 20 09:20 26/07/2019 9166
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 75 10 20 02:00 08/08/2019 12418
5 foto 243691 - hoainga22 75 10 20 09:04 17/08/2019 3825
6 foto 227787 - Hoài Nam 75 10 20 02:38 04/09/2019 4377
7 foto 212208 - Lê Minh Việt 75 10 20 09:46 27/10/2019 4714
8 foto 157719 - longvunguyen10 75 10 20 09:15 27/10/2019 5893
9 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 71 9.5 19 10:09 07/10/2019 5775
10 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 71 9.5 19 09:02 31/10/2019 1835