Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 308658 - DinhVuHaa 75 10 20 16:24 14/12/2021
00:01:33
3411
2 foto 303790 - Minh Quang 75 10 20 09:18 17/07/2021
00:01:42
11692
3 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 75 10 20 10:48 11/09/2021
00:02:12
10599
4 foto 307057 - TaMinh2k4 75 10 20 21:40 10/01/2022
00:02:42
8382
5 foto 244931 - Nguyễn Diễm 75 10 20 10:49 07/01/2020
00:02:48
7396
6 foto 164467 - Cow Cow 75 10 20 13:12 11/04/2020
00:02:48
5842
7 foto 310311 - Quỳnh Giang 75 10 20 15:06 14/11/2021
00:03:21
18410
8 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 75 10 20 23:57 08/01/2022
00:03:47
3872
9 foto 241417 - Luctrunganh02 75 10 20 21:32 22/11/2019
00:04:20
3188
10 foto 243691 - hoainga22 75 10 20 09:04 17/08/2019
00:04:26
4211