Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 99 10 25 04:18 31/07/2019 9166
2 foto 243900 - Imyen0501 99 10 25 03:44 09/10/2019 4913
3 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 99 10 25 07:55 29/10/2019 1835
4 foto 243691 - hoainga22 95 9.6 24 09:06 17/08/2019 3825
5 foto 224188 - Duy Nguyễn 95 9.6 24 08:21 11/09/2019 1851
6 foto 34122 - minoyce 95 9.6 24 07:39 20/10/2019 8769
7 foto 76567 - HoangMinh 94 9.6 24 11:18 05/06/2019 5332
8 foto 227787 - Hoài Nam 94 9.6 24 04:12 04/09/2019 4377
9 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 94 9.6 24 09:43 12/10/2019 5775
10 foto 220456 - cungdodaihoc 94 9.6 24 07:38 23/10/2019 5208