Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 99 10 25 18:30 21/07/2021
00:01:18
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 99 10 25 23:11 14/01/2022
00:01:30
8382
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 99 10 25 10:22 14/08/2021
00:01:52
7214
4 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 99 10 25 22:37 13/09/2021
00:02:07
10599
5 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 99 10 25 22:04 23/05/2021
00:02:13
6207
6 foto 241417 - Luctrunganh02 99 10 25 19:48 03/12/2019
00:03:13
3188
7 foto 243900 - Imyen0501 99 10 25 15:44 09/10/2019
00:08:10
15996
8 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 99 10 25 19:30 01/12/2019
00:10:12
16287
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 99 10 25 16:18 31/07/2019
00:25:27
15193
10 foto 204133 - hongngoc2808 99 10 25 16:49 31/08/2021
00:34:39
24193