Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.03. Phản ứng hóa học
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 86 10 30 08:56 28/08/2021
00:02:06
14343
2 foto 311275 - HoaaMaii 86 10 30 10:45 01/12/2021
00:02:40
8323
3 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 82 9.67 29 19:42 02/06/2021
00:04:51
6207
4 foto 225993 - Wjbu 82 9.67 29 21:50 16/11/2019
00:06:11
10217
5 foto 250854 - cancogang102 78 9.33 28 21:04 31/03/2020
00:01:52
6664
6 foto 241848 - ...Noway... 78 9.33 28 11:58 19/07/2020
00:27:09
5777
7 foto 157719 - longvunguyen10 74 9 27 23:20 01/01/2020
00:42:45
16724
8 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 73 8.67 26 22:57 11/06/2019
00:44:03
9663
9 foto 241128 - Dương Tuấn 71 8.67 26 21:23 07/10/2019
00:06:44
16204
10 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 70 8.67 26 15:53 26/10/2021
00:07:34
11183