Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.03. Phản ứng hóa học
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 82 9.67 29 09:50 16/11/2019 5775
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 73 8.67 26 10:57 11/06/2019 9293
3 foto 241128 - Dương Tuấn 71 8.67 26 09:23 07/10/2019 9028
4 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 67 8.33 25 09:13 29/09/2019 4687
5 foto 239408 - The Man 66 8.33 25 03:37 03/08/2019 4389
6 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 66 8 24 11:52 25/08/2019 8724
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 62 8 24 11:21 03/08/2019 12418
8 foto 241340 - trandaihiep 62 8 24 06:45 07/08/2019 2278
9 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 51 7 21 09:33 31/10/2019 4715
10 foto 225850 - khang tác 47 6 18 09:00 07/11/2019 3481