Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.04. Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151243 - đặng nhàn 115 9.75 39 12:53 27/06/2019 5601
2 foto 76567 - HoangMinh 107 9.25 37 10:31 07/09/2019 4717
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 99 8.75 35 11:52 25/04/2019 8750
4 foto 238373 - Dương Anh Tuấn 95 8.5 34 03:00 02/09/2019 3637
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 91 8.25 33 09:03 03/08/2019 12005
6 foto 239408 - The Man 91 8.25 33 03:20 04/08/2019 3841
7 foto 241340 - trandaihiep 79 7.5 30 10:13 13/08/2019 2023