Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.04. Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 115 9.75 39 18:56 28/08/2021
00:04:34
14343
2 foto 151243 - đặng nhàn 115 9.75 39 12:53 27/06/2019
00:06:35
7125
3 foto 225993 - Wjbu 115 9.75 39 15:27 21/11/2019
00:19:14
10217
4 foto 311275 - HoaaMaii 115 9.75 39 16:56 02/12/2021
00:21:20
8323
5 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 111 9.5 38 10:56 13/08/2020
00:02:56
7331
6 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 111 9.5 38 20:55 30/10/2021
00:04:41
11183
7 foto 287953 - Đinh Trần Châu Anh 111 9.5 38 13:08 03/07/2021
00:06:04
1937
8 foto 241128 - Dương Tuấn 111 9.5 38 22:51 10/10/2019
00:19:56
16204
9 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 111 9.5 38 15:58 29/09/2019
00:41:59
9555
10 foto 76567 - HoangMinh 107 9.25 37 22:31 07/09/2019
00:16:50
8098