Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.05. Ôn tập Sự điện li
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 130 10 50 10:42 01/09/2021
00:05:02
14343
2 foto 311275 - HoaaMaii 130 10 50 09:57 04/12/2021
00:05:58
8323
3 foto 287953 - Đinh Trần Châu Anh 127 9.8 49 17:29 03/07/2021
00:25:58
1937
4 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 126 9.8 49 10:52 13/08/2020
00:18:55
7331
5 foto 278757 - Võ Thành Trung 126 9.8 49 10:34 03/09/2021
00:20:28
11262
6 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 124 9.6 48 18:21 31/10/2021
00:04:50
11183
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 123 9.6 48 16:30 11/08/2021
00:24:00
28617
8 foto 305203 - Alice 119 9.4 47 08:39 22/08/2021
00:27:48
9243
9 foto 151243 - đặng nhàn 118 9.4 47 14:21 29/06/2019
00:11:23
7125
10 foto 90967 - Nguyen Phuong 118 9.4 47 23:56 03/08/2019
00:28:35
22015