Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.05. Ôn tập Sự điện li
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151243 - đặng nhàn 118 9.4 47 02:21 29/06/2019 5601
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 118 9.4 47 11:56 03/08/2019 12005
3 foto 239408 - The Man 105 8.6 43 06:07 05/08/2019 3841
4 foto 241340 - trandaihiep 105 8.6 43 05:50 16/08/2019 2023
5 foto 244770 - lamkieuanh 6 0.6 3 11:58 28/08/2019 2679
6 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 0 0 0 08:22 28/04/2019 8750