Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 97 10 25 12:06 01/08/2019 10734
2 foto 21366 - Lê Đình Văn 97 10 25 04:35 08/08/2019 1830
3 foto 243900 - Imyen0501 97 10 25 04:13 09/10/2019 5799
4 foto 34122 - minoyce 97 10 25 08:41 20/10/2019 9885
5 foto 245943 - nguyenthuan10 97 10 25 10:07 07/11/2019 4649
6 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 97 10 25 11:43 02/12/2019 10377
7 foto 241417 - Luctrunganh02 97 10 25 07:55 03/12/2019 2889
8 foto 152558 - Ngọc Huyền 92 9.6 24 11:37 10/06/2019 7219
9 foto 243691 - hoainga22 92 9.6 24 09:37 17/08/2019 3825
10 foto 244635 - 0972783046 92 9.6 24 12:54 14/02/2020 1574