Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 97 10 25 05:57 26/03/2019 8750
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 97 10 25 12:06 01/08/2019 8123
3 foto 21366 - Lê Đình Văn 97 10 25 04:35 08/08/2019 1626
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 92 9.6 24 11:37 10/06/2019 6562
5 foto 243691 - hoainga22 92 9.6 24 09:37 17/08/2019 3823
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 88 9.2 23 09:01 09/08/2019 12005
7 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 87 9.2 23 12:33 21/04/2019 9248
8 foto 227787 - Hoài Nam 87 9.2 23 11:52 04/09/2019 3920
9 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 86 8.8 22 02:25 16/07/2019 17285
10 foto 76567 - HoangMinh 83 8.8 22 02:09 05/06/2019 4717