Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 97 10 25 20:53 15/08/2021
00:01:30
7214
2 foto 245943 - nguyenthuan10 97 10 25 10:07 07/11/2019
00:01:47
10909
3 foto 307057 - TaMinh2k4 97 10 25 09:15 15/01/2022
00:01:51
8382
4 foto 245744 - phuong2002 97 10 25 00:05 22/04/2020
00:02:07
3309
5 foto 34122 - minoyce 97 10 25 20:41 20/10/2019
00:02:13
13277
6 foto 306635 - minhthu911 97 10 25 18:27 29/10/2021
00:02:39
3061
7 foto 303790 - Minh Quang 97 10 25 21:05 21/07/2021
00:02:56
11692
8 foto 241417 - Luctrunganh02 97 10 25 19:55 03/12/2019
00:03:38
3188
9 foto 21366 - Lê Đình Văn 97 10 25 16:35 08/08/2019
00:04:33
2355
10 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 97 10 25 11:43 02/12/2019
00:05:31
16287