Thông tin đề

Bài 6.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151243 - đặng nhàn 87 9.39 31 04:11 01/07/2019 5622
2 foto 241128 - Dương Tuấn 86 9.39 31 09:48 13/10/2019 10443
3 foto 220456 - cungdodaihoc 85 9.39 31 10:52 13/02/2020 5911
4 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 82 9.09 30 09:30 19/08/2019 2431
5 foto 225993 - Wjbu 81 9.09 30 04:33 29/11/2019 8217
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 69 8.18 27 02:05 04/08/2019 12807
7 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 57 7.27 24 08:33 03/10/2019 5624
8 foto 225850 - khang tác 50 6.67 22 05:00 26/11/2019 4497
9 foto 243298 - abcde12345 49 6.67 22 01:13 07/02/2020 2353
10 foto 231266 - thquynh96 45 6.36 21 10:09 18/09/2019 1578