Thông tin đề

Bài 6.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 93 10 33 20:36 01/09/2021
00:03:01
14343
2 foto 278757 - Võ Thành Trung 93 10 33 21:54 09/09/2021
00:19:27
11262
3 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 89 9.7 32 22:58 13/08/2020
00:02:45
7331
4 foto 287953 - Đinh Trần Châu Anh 89 9.7 32 00:25 04/07/2021
00:04:47
1937
5 foto 151243 - đặng nhàn 87 9.39 31 16:11 01/07/2019
00:06:12
7125
6 foto 241128 - Dương Tuấn 86 9.39 31 21:48 13/10/2019
00:06:03
16204
7 foto 250854 - cancogang102 85 9.39 31 15:03 02/04/2020
00:03:36
6664
8 foto 220456 - cungdodaihoc 85 9.39 31 10:52 13/02/2020
00:05:40
9446
9 foto 241848 - ...Noway... 85 9.39 31 17:15 24/07/2020
00:11:18
5777
10 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 82 9.09 30 21:30 19/08/2019
00:05:25
3374