Thông tin đề

Bài 6.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 85 9.39 31 02:00 08/05/2019 6675