Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 96 10 40 22:22 13/08/2020
00:03:16
7331
2 foto 241128 - Dương Tuấn 96 10 40 09:37 14/10/2019
00:15:13
16204
3 foto 238873 - quoctrung 92 9.75 39 10:01 04/09/2021
00:03:36
14343
4 foto 287953 - Đinh Trần Châu Anh 92 9.75 39 00:32 04/07/2021
00:05:31
1937
5 foto 151243 - đặng nhàn 92 9.75 39 08:27 02/07/2019
00:08:10
7125
6 foto 271746 - Quỳnh Anh Nguyễn 90 9.5 38 21:47 04/05/2020
00:17:15
4575
7 foto 311949 - Điệp Đặng 88 9.5 38 11:05 21/11/2021
00:08:38
1088
8 foto 311275 - HoaaMaii 87 9.25 37 17:29 05/12/2021
00:37:52
8323
9 foto 305203 - Alice 84 9 36 16:35 30/08/2021
00:16:31
9243
10 foto 278757 - Võ Thành Trung 84 9 36 15:56 13/09/2021
00:22:19
11262