Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 96 10 40 04:57 15/05/2019 8750
2 foto 151243 - đặng nhàn 92 9.75 39 08:27 02/07/2019 5601
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 83 9 36 08:55 04/08/2019 12005
4 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 79 8.75 35 04:01 14/06/2019 9248
5 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 69 8 32 10:25 28/07/2019 7113
6 foto 244770 - lamkieuanh 63 7.5 30 01:46 29/08/2019 2679
7 foto 238373 - Dương Anh Tuấn 63 7.5 30 04:15 12/09/2019 3637
8 foto 226361 - TrinhNgocNhat01 0 0 0 1015