Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 96 10 40 09:37 14/10/2019 10443
2 foto 151243 - đặng nhàn 92 9.75 39 08:27 02/07/2019 5622
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 83 9 36 08:55 04/08/2019 12807
4 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 82 9 36 04:08 03/10/2019 5624
5 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 79 8.75 35 04:01 14/06/2019 9355
6 foto 225993 - Wjbu 77 8.5 34 09:48 29/11/2019 8553
7 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 69 8 32 10:25 28/07/2019 7567
8 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 66 7.75 31 10:41 06/11/2019 6231
9 foto 244770 - lamkieuanh 63 7.5 30 01:46 29/08/2019 2753
10 foto 238373 - Dương Anh Tuấn 63 7.5 30 04:15 12/09/2019 3793