Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 114 10 30 06:58 22/07/2021
00:01:50
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 114 10 30 14:10 19/01/2022
00:02:11
8382
3 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 114 10 30 22:11 24/05/2021
00:02:28
6207
4 foto 245744 - phuong2002 114 10 30 20:44 29/04/2020
00:02:44
3309
5 foto 241417 - Luctrunganh02 114 10 30 20:03 03/12/2019
00:03:58
3188
6 foto 243900 - Imyen0501 114 10 30 10:28 09/10/2019
00:05:28
15996
7 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 114 10 30 20:04 03/12/2019
00:06:05
16287
8 foto 304553 - nk1582004 114 10 30 19:55 19/10/2021
00:07:02
5121
9 foto 241848 - ...Noway... 114 10 30 10:38 05/07/2020
00:48:34
5777
10 foto 146273 - Sky 114 10 30 13:56 25/07/2019
00:49:21
26311