Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 114 10 30 05:17 24/05/2019 9767
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 114 10 30 08:34 20/06/2019 6662
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 114 10 30 02:02 28/07/2019 17859
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 114 10 30 09:48 11/08/2019 12418
5 foto 239892 - NhungNguyenGV 114 10 30 08:07 20/08/2019 1552
6 foto 227581 - lenukhanhhuyen 114 10 30 05:59 31/08/2019 2766
7 foto 227787 - Hoài Nam 114 10 30 03:01 08/09/2019 4377
8 foto 243900 - Imyen0501 114 10 30 11:00 09/10/2019 4913
9 foto 157719 - longvunguyen10 114 10 30 11:04 28/10/2019 5893
10 foto 76567 - HoangMinh 109 9.67 29 10:06 10/06/2019 5332