Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 114 10 30 19:54 18/08/2021
00:01:24
7214
2 foto 303790 - Minh Quang 114 10 30 14:53 24/07/2021
00:01:25
11692
3 foto 245847 - huynhhaihien203 114 10 30 21:58 07/11/2021
00:02:23
4036
4 foto 98506 - tuanlunlsor 114 10 30 17:01 04/01/2020
00:02:29
7604
5 foto 239892 - NhungNguyenGV 114 10 30 08:07 20/08/2019
00:03:48
3442
6 foto 227581 - lenukhanhhuyen 114 10 30 05:59 31/08/2019
00:03:53
9990
7 foto 243900 - Imyen0501 114 10 30 11:00 09/10/2019
00:05:00
15996
8 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 114 10 30 16:10 06/12/2019
00:05:08
16287
9 foto 302236 - Lê Thành Tiến 114 10 30 14:13 29/08/2021
00:07:15
3847
10 foto 241848 - ...Noway... 114 10 30 17:33 05/07/2020
00:16:48
5777