Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 65 10 20 23:55 18/08/2021
00:01:04
7214
2 foto 308658 - DinhVuHaa 65 10 20 10:26 21/12/2021
00:01:06
3411
3 foto 307057 - TaMinh2k4 65 10 20 23:21 19/01/2022
00:01:09
8382
4 foto 245744 - phuong2002 65 10 20 21:32 29/04/2020
00:01:32
3309
5 foto 286329 - chuonghoangnhu 65 10 20 05:46 13/12/2021
00:01:37
6136
6 foto 240009 - Tống Quang Trung 12NC5 65 10 20 21:23 06/12/2019
00:01:41
7790
7 foto 241417 - Luctrunganh02 65 10 20 20:11 03/12/2019
00:01:52
3188
8 foto 306668 - NgoKimPhu 65 10 20 21:25 14/10/2021
00:02:05
2365
9 foto 221287 - đề khó quá thầy ơi 65 10 20 22:17 23/07/2019
00:02:18
2702
10 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 65 10 20 22:17 26/05/2021
00:02:36
6207