Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 65 10 20 06:16 02/04/2019 9063
2 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 65 10 20 10:17 23/07/2019 2549
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 65 10 20 02:54 28/07/2019 17859
4 foto 238373 - Dương Anh Tuấn 65 10 20 09:20 11/08/2019 3718
5 foto 227787 - Hoài Nam 65 10 20 03:48 08/09/2019 4377
6 foto 224188 - Duy Nguyễn 65 10 20 10:07 16/09/2019 1851
7 foto 241128 - Dương Tuấn 65 10 20 09:53 30/09/2019 9028
8 foto 243900 - Imyen0501 65 10 20 04:18 09/10/2019 4913
9 foto 238344 - Nickhoasg 61 9.5 19 04:08 05/07/2019 3515
10 foto 239892 - NhungNguyenGV 61 9.5 19 07:23 20/08/2019 1552