Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21366 - Lê Đình Văn 77 10 25 10:06 30/08/2019 1626
2 foto 227787 - Hoài Nam 73 9.6 24 05:02 08/09/2019 3920
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 69 9.2 23 06:15 06/04/2019 8750
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 65 8.8 22 10:45 25/06/2019 6562
5 foto 239892 - NhungNguyenGV 52 7.6 19 11:44 16/08/2019 1532
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 48 7.2 18 11:05 13/08/2019 12005
7 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 23 4 10 03:00 11/07/2019 7113
8 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 09:36 19/06/2019 5601
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 0 0 0 09:19 10/08/2019 2971
10 foto 231266 - thquynh96 0 0 0 02:23 29/08/2019 1126