Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21366 - Lê Đình Văn 77 10 25 10:06 30/08/2019 1830
2 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 77 10 25 11:37 10/12/2019 10437
3 foto 227787 - Aimer 73 9.6 24 05:02 08/09/2019 6905
4 foto 246744 - 123456790 73 9.6 24 07:50 30/09/2019 1769
5 foto 225993 - Wjbu 73 9.6 24 03:11 23/10/2019 8553
6 foto 244931 - Nguyễn Diễm 73 9.6 24 10:59 07/01/2020 2551
7 foto 246186 - thicao92 69 9.2 23 02:17 19/11/2019 1633
8 foto 252449 - Trung Phát 69 9.2 23 10:25 21/11/2019 3716
9 foto 152558 - Ngọc Huyền 65 8.8 22 10:45 25/06/2019 7362
10 foto 241128 - Dương Tuấn 65 8.8 22 10:34 02/10/2019 10443