Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:00
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 77 10 25 13:31 25/07/2021
00:02:32
11692
2 foto 245847 - huynhhaihien203 77 10 25 18:44 14/11/2021
00:03:05
4036
3 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 77 10 25 23:37 10/12/2019
00:04:44
16287
4 foto 21366 - Lê Đình Văn 77 10 25 22:06 30/08/2019
00:04:58
2355
5 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 77 10 25 22:55 29/05/2021
00:05:24
6207
6 foto 244931 - Nguyễn Diễm 73 9.6 24 22:59 07/01/2020
00:02:54
7396
7 foto 246744 - 123456790 73 9.6 24 07:50 30/09/2019
00:04:08
4454
8 foto 225993 - Wjbu 73 9.6 24 15:11 23/10/2019
00:05:34
10217
9 foto 307057 - TaMinh2k4 73 9.6 24 15:15 01/02/2022
00:08:27
8382
10 foto 300350 - Tranthithuy2004 73 9.6 24 17:09 02/07/2021
00:33:14
10763