Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 78 10 25 15:17 25/07/2021
00:01:26
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 78 10 25 15:13 04/02/2022
00:01:50
8382
3 foto 244931 - Nguyễn Diễm 78 10 25 18:15 09/01/2020
00:02:10
7396
4 foto 238873 - quoctrung 78 10 25 09:55 31/07/2021
00:03:21
14343
5 foto 225993 - Wjbu 78 10 25 15:17 23/10/2019
00:04:48
10217
6 foto 243900 - Imyen0501 78 10 25 16:46 09/10/2019
00:05:26
15996
7 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 78 10 25 13:34 23/05/2021
00:10:57
6207
8 foto 241848 - ...Noway... 78 10 25 16:47 12/07/2020
00:36:06
5777
9 foto 246744 - 123456790 74 9.6 24 08:53 02/10/2019
00:03:22
4454
10 foto 305203 - Alice 74 9.6 24 21:38 06/08/2021
00:48:20
9243