Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 78 10 25 08:18 07/04/2019 8750
2 foto 227787 - Hoài Nam 70 9.2 23 05:23 15/09/2019 3920
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 61 8.4 21 02:54 25/06/2019 6562
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 52 7.6 19 04:10 14/08/2019 12005
5 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 12 2 5 04:04 11/07/2019 7113
6 foto 239892 - NhungNguyenGV 11 1.6 4 06:13 17/08/2019 1532
7 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 07:07 20/06/2019 5601
8 foto 227564 - Quỳnh Tú 0 0 0 10:08 11/08/2019 2971
9 foto 231266 - thquynh96 0 0 0 09:12 29/08/2019 1126
10 foto 21366 - Lê Đình Văn 0 0 0 10:23 30/08/2019 1626