Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 311275 - HoaaMaii 139 10 50 21:42 06/12/2021
00:04:48
8323
2 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 139 10 50 21:18 23/08/2019
00:24:54
2201
3 foto 238873 - quoctrung 135 9.8 49 20:32 08/09/2021
00:05:03
14343
4 foto 241128 - Dương Tuấn 135 9.8 49 11:23 16/10/2019
00:08:18
16204
5 foto 300350 - Tranthithuy2004 135 9.8 49 19:55 19/07/2021
00:09:26
10763
6 foto 151243 - đặng nhàn 133 9.6 48 10:02 04/07/2019
00:17:26
7125
7 foto 287953 - Đinh Trần Châu Anh 132 9.6 48 23:42 04/07/2021
00:15:05
1937
8 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 127 9.4 47 20:36 06/06/2021
00:07:32
6207
9 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 124 9.2 46 20:54 23/08/2019
00:10:45
3374
10 foto 225850 - khang tác 124 9.2 46 14:43 03/12/2019
00:14:46
5332