Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 139 10 50 09:18 23/08/2019 2201
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 136 9.8 49 10:17 15/05/2019 9063
3 foto 241128 - Dương Tuấn 135 9.8 49 11:23 16/10/2019 9028
4 foto 151243 - đặng nhàn 133 9.6 48 10:02 04/07/2019 5601
5 foto 241340 - trandaihiep 124 9.2 46 08:54 23/08/2019 2278
6 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 110 8.4 42 09:40 28/07/2019 7567
7 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 109 8.4 42 11:14 04/10/2019 4687
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 105 8.2 41 11:16 04/08/2019 12418
9 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 101 8 40 06:15 14/06/2019 9293
10 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 62 6 30 09:08 08/11/2019 4715