Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 93 10 33 08:56 11/09/2021
00:02:59
14343
2 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 93 10 33 20:46 06/06/2021
00:05:30
6207
3 foto 151243 - đặng nhàn 93 10 33 16:40 04/07/2019
00:07:03
7125
4 foto 212208 - Lê Minh Việt 86 9.39 31 21:07 18/03/2020
00:09:09
8982
5 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 86 9.39 31 21:40 16/08/2019
00:18:18
2201
6 foto 241128 - Dương Tuấn 85 9.39 31 15:47 16/10/2019
00:04:29
16204
7 foto 305040 - NguyenNhuQuang 85 9.39 31 17:04 11/09/2021
00:13:40
6632
8 foto 287953 - Đinh Trần Châu Anh 85 9.39 31 00:06 05/07/2021
00:15:09
1937
9 foto 311275 - HoaaMaii 83 9.09 30 00:59 07/12/2021
00:05:32
8323
10 foto 248306 - thanhthanh17032001 82 9.09 30 15:06 14/04/2020
00:34:53
7915