Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151243 - đặng nhàn 93 10 33 04:40 04/07/2019 5601
2 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 86 9.39 31 09:40 16/08/2019 2201
3 foto 241128 - Dương Tuấn 85 9.39 31 03:47 16/10/2019 9028
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 81 9.09 30 12:07 05/08/2019 12418
5 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 77 8.79 29 01:53 26/05/2019 9063
6 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 77 8.79 29 09:08 28/07/2019 7567
7 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 70 8.18 27 08:10 05/10/2019 4687
8 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 62 7.58 25 11:40 14/06/2019 9293
9 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 39 5.76 19 09:32 09/11/2019 4715
10 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 12:52 25/09/2019 999