Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 138 10 50 11:26 03/08/2021
00:03:35
11692
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 134 9.8 49 14:39 18/12/2021
00:03:14
7214
3 foto 166437 - Ngọc Trần 134 9.8 49 23:17 01/09/2019
00:04:23
7492
4 foto 311275 - HoaaMaii 134 9.8 49 20:31 07/12/2021
00:10:01
8323
5 foto 241128 - Dương Tuấn 134 9.8 49 21:56 16/10/2019
00:16:56
16204
6 foto 146273 - Sky 134 9.8 49 14:40 15/08/2019
00:19:30
26311
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 134 9.8 49 16:24 05/08/2019
00:24:22
22015
8 foto 228175 - tamnhu2509 134 9.8 49 12:57 27/02/2020
00:25:03
5794
9 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 134 9.8 49 09:54 05/10/2019
00:32:01
9555
10 foto 307057 - TaMinh2k4 134 9.8 49 10:15 10/02/2022
00:42:58
8382