Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 134 9.8 49 12:48 11/05/2019 9063
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 134 9.8 49 04:24 05/08/2019 12418
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 134 9.8 49 02:40 15/08/2019 17859
4 foto 166437 - Ngọc Trần 134 9.8 49 11:17 01/09/2019 7492
5 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 134 9.8 49 09:54 05/10/2019 4687
6 foto 241128 - Dương Tuấn 134 9.8 49 09:56 16/10/2019 9028
7 foto 13226 - viet2000 131 9.6 48 08:51 25/08/2019 2874
8 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 130 9.6 48 09:38 27/07/2019 2201
9 foto 239408 - The Man 130 9.6 48 02:06 05/08/2019 4389
10 foto 227564 - Quỳnh Tú 130 9.6 48 11:07 21/08/2019 3748