Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239717 - kimvuowg 122 10 50 07:36 17/12/2019 3021
2 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 122 10 50 05:07 06/02/2020 6961
3 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 122 10 50 11:54 20/02/2020 2553
4 foto 241854 - Đức Trần 119 9.8 49 06:12 05/11/2019 5947
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 119 9.8 49 10:02 28/11/2019 20020
6 foto 252449 - Trung Phát 118 9.8 49 12:55 09/02/2020 3716
7 foto 259367 - Nguyễn Hữu Trí Nhật 115 9.6 48 10:13 12/12/2019 1115
8 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 115 9.6 48 09:34 22/12/2019 11433
9 foto 257207 - Ducvip2401 115 9.6 48 08:31 13/01/2020 2083
10 foto 71780 - levanhieu233 114 9.6 48 07:21 27/09/2019 8716