Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 122 10 50 17:02 03/09/2021
00:02:59
11692
2 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 122 10 50 05:07 06/02/2020
00:03:25
8490
3 foto 307057 - TaMinh2k4 122 10 50 23:51 15/05/2022
00:04:40
8382
4 foto 239717 - kimvuowg 122 10 50 19:36 17/12/2019
00:05:09
3797
5 foto 226060 - nguyen huy 122 10 50 23:35 03/03/2020
00:07:44
8606
6 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 122 10 50 23:54 20/02/2020
00:10:30
3374
7 foto 228175 - tamnhu2509 122 10 50 11:32 24/02/2020
00:12:23
5794
8 foto 308670 - huygchhoc24h3 122 10 50 15:07 16/02/2022
00:19:45
2273
9 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 119 9.8 49 21:12 29/04/2022
00:10:30
4973
10 foto 146273 - Sky 119 9.8 49 22:02 28/11/2019
00:13:52
26311