Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 125 10 50 10:19 28/11/2019 20020
2 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 122 9.8 49 05:32 06/02/2020 6961
3 foto 228175 - tamnhu2509 121 9.8 49 03:11 18/12/2019 4665
4 foto 227787 - Aimer 119 9.6 48 05:37 23/01/2020 6905
5 foto 241854 - Đức Trần 115 9.4 47 10:48 05/11/2019 5947
6 foto 227564 - Quỳnh Tú 111 9.2 46 04:11 03/12/2019 5468
7 foto 34122 - minoyce 104 8.8 44 01:45 07/12/2019 9885
8 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 104 8.8 44 02:18 08/12/2019 5645
9 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 104 8.8 44 09:37 16/12/2019 5647
10 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 104 8.8 44 08:53 23/12/2019 11433