Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 125 10 50 20:26 03/09/2021
00:03:19
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 125 10 50 10:23 16/05/2022
00:04:28
8382
3 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 125 10 50 11:26 23/02/2020
00:06:46
3374
4 foto 146273 - Sky 125 10 50 22:19 28/11/2019
00:16:34
26311
5 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 122 9.8 49 05:32 06/02/2020
00:05:10
8490
6 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 121 9.8 49 02:06 10/01/2022
00:07:43
11183
7 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 121 9.8 49 21:00 29/04/2022
00:11:50
4973
8 foto 228175 - tamnhu2509 121 9.8 49 15:11 18/12/2019
00:12:02
5794
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 121 9.8 49 16:42 03/05/2020
00:19:55
15193
10 foto 227787 - fa 119 9.6 48 17:37 23/01/2020
00:22:56
9631