Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 86 8.8 44 05:48 12/07/2019 9248
2 foto 238337 - tn161202 55 6.8 34 09:11 05/07/2019 1561
3 foto 244770 - lamkieuanh 52 6.6 33 09:50 01/09/2019 2679
4 foto 243886 - Võ Thị Ngọc Uyên 51 6.6 33 10:40 10/09/2019 1594
5 foto 242062 - conganhpbc2019 -4 0.2 1 08:45 03/08/2019 993
6 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 08:45 11/08/2019 5601