Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307057 - TaMinh2k4 104 10 50 14:30 17/05/2022
00:04:36
8382
2 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 104 10 50 01:29 08/02/2020
00:10:33
4150
3 foto 311275 - HoaaMaii 104 10 50 05:35 07/02/2022
00:12:10
8323
4 foto 251356 - Lê Minh Trung 104 10 50 23:53 30/01/2020
00:12:48
2781
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 104 10 50 10:37 31/08/2021
00:21:33
28617
6 foto 303790 - Minh Quang 101 9.8 49 22:23 03/09/2021
00:02:38
11692
7 foto 228175 - tamnhu2509 101 9.8 49 16:10 18/12/2019
00:13:13
5794
8 foto 257207 - Minh Đức 101 9.8 49 22:12 30/01/2020
00:13:31
5724
9 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 101 9.8 49 21:28 29/04/2022
00:15:07
4973
10 foto 146273 - Sky 101 9.8 49 18:07 29/11/2019
00:16:09
26311