Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 109 9.8 49 07:32 08/02/2020 3165
2 foto 226635 - Ngô Minh Dương 109 9.8 49 12:54 14/02/2020 5871
3 foto 225993 - Wjbu 106 9.6 48 09:49 20/02/2020 8553
4 foto 227787 - Aimer 103 9.4 47 12:37 26/01/2020 6905
5 foto 187046 - Nguyễn Văn Quốc Nhật 100 9.2 46 06:32 14/02/2020 3472
6 foto 34122 - minoyce 99 9.2 46 12:03 08/12/2019 9885
7 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 96 9 45 06:58 24/12/2019 11433
8 foto 241854 - Đức Trần 91 8.6 43 02:08 06/11/2019 5947
9 foto 239408 - Fighting Both 85 8.4 42 06:03 08/02/2020 5221
10 foto 252265 - Lê Duy 80 8 40 02:33 21/12/2019 3985