Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 112 10 50 23:09 03/09/2021
00:03:36
11692
2 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 109 9.8 49 19:32 08/02/2020
00:07:57
4150
3 foto 226635 - Ngô Minh Dương 109 9.8 49 00:54 14/02/2020
00:50:00
7624
4 foto 225993 - Wjbu 106 9.6 48 21:49 20/02/2020
00:33:18
10217
5 foto 311275 - HoaaMaii 105 9.6 48 18:16 07/02/2022
00:10:01
8323
6 foto 227787 - fa 103 9.4 47 00:37 26/01/2020
00:43:40
9631
7 foto 315160 - Nguyen Manh Truong 103 9.4 47 12:25 02/04/2022
00:44:03
4419
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 102 9.4 47 18:32 03/05/2020
00:28:48
15193
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 102 9.4 47 11:28 31/08/2021
00:34:46
28617
10 foto 187046 - Nguyễn Văn Quốc Nhật 100 9.2 46 18:32 14/02/2020
00:32:07
4107