Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 143 10 50 16:02 07/09/2021
00:03:58
11692
2 foto 311275 - HoaaMaii 143 10 50 15:39 09/02/2022
00:08:03
8323
3 foto 307057 - TaMinh2k4 143 10 50 16:37 18/05/2022
00:09:08
8382
4 foto 146273 - Sky 143 10 50 14:00 03/12/2019
00:18:43
26311
5 foto 226635 - Ngô Minh Dương 143 10 50 22:17 14/02/2020
00:35:17
7624
6 foto 304374 - PhamHien2k4 139 9.8 49 22:49 02/07/2021
00:35:14
3677
7 foto 257207 - Minh Đức 135 9.6 48 07:19 08/02/2020
00:15:29
5724
8 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 132 9.4 47 22:14 29/04/2022
00:10:11
4973
9 foto 257647 - dathp2004 132 9.4 47 15:08 26/02/2022
00:10:29
10819
10 foto 250854 - cancogang102 131 9.4 47 11:32 20/04/2020
00:08:00
6664