Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 144 10 50 00:49 14/03/2022
00:03:23
7214
2 foto 303790 - Minh Quang 144 10 50 17:53 07/09/2021
00:03:48
11692
3 foto 307057 - TaMinh2k4 144 10 50 22:12 19/05/2022
00:07:03
8382
4 foto 146273 - Sky 144 10 50 18:00 03/12/2019
00:15:01
26311
5 foto 160795 - Lê Minh Tấn 140 9.8 49 17:38 27/01/2020
00:07:20
2788
6 foto 311275 - HoaaMaii 140 9.8 49 18:41 09/02/2022
00:07:21
8323
7 foto 225090 - TranKhaVi 140 9.8 49 10:40 15/07/2020
00:11:53
5498
8 foto 189530 - congpt02 138 9.6 48 19:32 23/04/2020
00:12:10
10306
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 136 9.6 48 23:44 11/05/2020
00:13:20
15193
10 foto 241128 - Dương Tuấn 136 9.6 48 21:26 18/11/2019
00:22:11
16204