Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 136 9.6 48 09:26 18/11/2019 9028
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 112 8.4 42 04:47 13/07/2019 9293
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 112 8.4 42 09:27 06/11/2019 4687
4 foto 238337 - tn161202 95 7.4 37 11:01 09/07/2019 1610
5 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
6 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 03:56 14/08/2019 5601
7 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 08:50 23/10/2019 999