Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.04. Nước cứng
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 129 10 50 23:46 07/09/2021
00:03:29
11692
2 foto 257207 - Minh Đức 126 9.8 49 21:03 14/02/2020
00:11:39
5724
3 foto 226635 - Ngô Minh Dương 126 9.8 49 16:25 17/02/2020
00:46:21
7624
4 foto 227787 - fa 125 9.8 49 01:42 26/01/2020
00:50:00
9631
5 foto 251356 - Lê Minh Trung 124 9.8 49 21:14 14/02/2020
00:09:44
2781
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 123 9.6 48 17:57 12/05/2020
00:22:32
15193
7 foto 311275 - HoaaMaii 122 9.6 48 15:11 14/02/2022
00:11:26
8323
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 121 9.6 48 19:39 31/08/2021
00:27:22
28617
9 foto 160795 - Lê Minh Tấn 119 9.4 47 15:31 28/01/2020
00:09:56
2788
10 foto 248306 - thanhthanh17032001 118 9.4 47 14:50 30/04/2020
00:36:12
7915