Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.04. Nước cứng
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 113 9.2 46 04:42 19/11/2019 9028
2 foto 241854 - Đức Trần 109 9 45 12:02 07/11/2019 3727
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 108 8.8 44 06:35 15/07/2019 9293
4 foto 244770 - lamkieuanh 84 7.6 38 04:19 01/09/2019 2699
5 foto 239078 - songviuocmo1957 85 7 35 06:05 02/09/2019 1104
6 foto 151243 - đặng nhàn 3 0.2 1 03:05 15/08/2019 5601
7 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
8 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:04 23/10/2019 999
9 foto 227593 - Diemphan 0 0 0 04:15 08/11/2019 1104