Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 90 10 30 20:21 11/09/2021
00:01:45
11692
2 foto 311275 - HoaaMaii 90 10 30 16:25 27/02/2022
00:02:06
8323
3 foto 252265 - Lê Duy 90 10 30 18:54 29/01/2020
00:02:08
5805
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 90 10 30 08:07 02/09/2021
00:26:08
28617
5 foto 227787 - fa 90 10 30 14:26 16/02/2020
00:39:15
9631
6 foto 212188 - Huyền Đỗ 90 10 30 10:32 14/04/2020
00:48:41
5412
7 foto 307057 - TaMinh2k4 86 9.67 29 15:46 24/05/2022
00:01:54
8382
8 foto 225993 - Wjbu 86 9.67 29 00:10 04/03/2020
00:02:08
10217
9 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 86 9.67 29 22:09 17/07/2019
00:04:14
9663
10 foto 250580 - Trang Trịnh 86 9.67 29 19:49 17/04/2020
00:23:40
11199