Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 90 10 30 00:56 12/09/2021
00:01:46
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 86 9.67 29 10:00 27/05/2022
00:02:08
8382
3 foto 225993 - Wjbu 86 9.67 29 00:17 04/03/2020
00:04:23
10217
4 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 86 9.67 29 16:58 07/02/2020
00:10:48
4150
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 82 9.33 28 11:43 02/09/2021
00:30:32
28617
6 foto 241128 - Dương Tuấn 78 9 27 22:29 22/11/2019
00:05:00
16204
7 foto 307015 - DamGiang2k4 78 9 27 13:46 18/02/2022
00:09:25
3481
8 foto 187046 - Nguyễn Văn Quốc Nhật 77 8.67 26 10:53 21/02/2020
00:50:00
4107
9 foto 220456 - cungdodaihoc 72 8.33 25 11:18 17/04/2020
00:50:00
9446
10 foto 304140 - Lê Thị Trà My 66 8 24 11:05 22/02/2022
00:03:23
1866