Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 104 10 40 02:01 15/05/2019 9063
2 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 104 10 40 06:38 30/07/2019 5243
3 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 104 10 40 10:24 31/07/2019 7567
4 foto 241340 - trandaihiep 100 9.75 39 05:46 05/09/2019 2278
5 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 100 9.75 39 08:37 07/09/2019 8724
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 100 9.75 39 02:51 19/09/2019 9166
7 foto 242205 - Trnhung5202 100 9.75 39 06:04 13/10/2019 2051
8 foto 243900 - Imyen0501 100 9.75 39 04:33 22/10/2019 4913
9 foto 222497 - Nguyễn Tiến Mạnh 100 9.75 39 07:56 12/11/2019 1944
10 foto 34122 - minoyce 97 9.5 38 09:11 21/08/2019 8769