Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 104 10 40 18:21 03/08/2021
00:02:41
11692
2 foto 310311 - Quỳnh Giang 104 10 40 00:14 02/12/2021
00:02:59
18410
3 foto 257342 - Châu Nhi 104 10 40 09:41 17/02/2020
00:03:45
8037
4 foto 249692 - Duongvophuongngan 104 10 40 09:37 18/04/2020
00:10:03
5356
5 foto 305203 - Alice 104 10 40 08:41 19/09/2021
00:13:18
9243
6 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 104 10 40 18:38 30/07/2019
00:16:05
8134
7 foto 278757 - Võ Thành Trung 104 10 40 14:22 29/11/2021
00:20:57
11262
8 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 104 10 40 10:24 31/07/2019
00:26:38
8988
9 foto 287761 - DoThanhThuy11 104 10 40 10:59 22/11/2021
00:36:39
2553
10 foto 245456 - TT 101 9.75 39 10:44 01/01/2020
00:24:02
4300