Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 122 10 40 17:19 12/09/2021
00:02:32
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 118 9.75 39 13:33 01/06/2022
00:03:30
8382
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 118 9.75 39 17:03 02/09/2021
00:30:48
28617
4 foto 311275 - HoaaMaii 114 9.5 38 15:52 12/03/2022
00:02:51
8323
5 foto 241128 - Dương Tuấn 102 8.75 35 16:43 24/11/2019
00:38:04
16204
6 foto 212188 - Huyền Đỗ 102 8.75 35 14:59 26/04/2020
00:50:00
5412
7 foto 220456 - cungdodaihoc 98 8.5 34 01:03 18/04/2020
00:50:00
9446
8 foto 310311 - Quỳnh Giang 97 8.5 34 20:30 04/01/2022
00:14:04
18410
9 foto 225993 - Wjbu 94 8.25 33 13:36 09/03/2020
00:04:04
10217
10 foto 241228 - nguyendaominhnhat 86 7.75 31 17:46 27/02/2020
00:04:27
3149