Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 60 10 30 17:11 15/09/2021
00:01:39
11692
2 foto 311275 - HoaaMaii 60 10 30 13:49 19/03/2022
00:02:13
8323
3 foto 307057 - TaMinh2k4 60 10 30 07:12 08/06/2022
00:02:33
8382
4 foto 248207 - hung592002 60 10 30 20:41 06/02/2020
00:03:44
3448
5 foto 212188 - Huyền Đỗ 60 10 30 17:16 27/02/2020
00:50:00
5412
6 foto 250580 - Trang Trịnh 57 9.67 29 02:30 22/04/2020
00:39:45
11199
7 foto 227787 - fa 57 9.67 29 10:40 18/02/2020
00:50:00
9631
8 foto 225993 - Wjbu 54 9.33 28 22:08 12/03/2020
00:02:50
10217
9 foto 268693 - Trần Bách Giang 54 9.33 28 15:28 20/03/2020
00:30:36
6569
10 foto 268797 - Nguyễn Viết Giang 54 9.33 28 12:27 21/03/2020
00:32:23
1495