Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 60 10 30 20:42 15/09/2021
00:02:01
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 60 10 30 23:38 07/06/2022
00:02:14
8382
3 foto 268987 - Vũ Thành Long 60 10 30 22:30 20/03/2020
00:31:39
1796
4 foto 268693 - Trần Bách Giang 60 10 30 21:33 20/03/2020
00:45:13
6569
5 foto 227787 - fa 60 10 30 13:50 18/02/2020
00:50:00
9631
6 foto 225993 - Wjbu 58 9.67 29 22:10 12/03/2020
00:01:59
10217
7 foto 268695 - Ankhanhvu 57 9.67 29 14:20 21/03/2020
00:02:29
5497
8 foto 268815 - Giang Vũ 57 9.67 29 11:58 21/03/2020
00:06:51
5688
9 foto 268726 - Thanh Trà Phạm 54 9.33 28 22:06 21/03/2020
00:50:00
5327
10 foto 250580 - Trang Trịnh 54 9.33 28 20:36 22/04/2020
00:50:00
11199