Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 116 10 40 02:35 24/08/2019 17285
2 foto 166437 - Ngọc Trần 116 10 40 10:59 05/09/2019 6382
3 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 112 9.75 39 10:23 02/08/2019 7113
4 foto 71780 - levanhieu233 112 9.75 39 10:15 05/09/2019 5076
5 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 108 9.5 38 10:34 20/05/2019 8750
6 foto 170520 - sangbinhchau 104 9.25 37 09:30 21/07/2019 7429
7 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 104 9.25 37 02:28 30/07/2019 4791
8 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 104 9.25 37 10:46 24/08/2019 7629
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 104 9.25 37 07:43 29/08/2019 2971
10 foto 241340 - trandaihiep 104 9.25 37 06:11 07/09/2019 2023