Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 116 10 40 06:12 04/08/2021
00:02:35
11692
2 foto 307386 - TaThuHienn 116 10 40 15:45 19/08/2021
00:03:29
2696
3 foto 166437 - Ngọc Trần 116 10 40 22:59 05/09/2019
00:03:39
7492
4 foto 238873 - quoctrung 116 10 40 11:14 15/09/2021
00:04:44
14343
5 foto 125572 - RM 116 10 40 21:38 12/10/2019
00:06:16
4639
6 foto 243900 - Imyen0501 116 10 40 16:45 22/10/2019
00:07:15
15996
7 foto 306635 - minhthu911 116 10 40 09:16 24/12/2021
00:12:12
3061
8 foto 207401 - vinh 116 10 40 14:59 14/12/2019
00:13:26
2244
9 foto 225090 - TranKhaVi 116 10 40 16:43 09/04/2020
00:20:35
5498
10 foto 146273 - Sky 116 10 40 14:35 24/08/2019
00:27:45
26311