Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 148 9.5 38 01:51 29/07/2019 9293
2 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
3 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 07:54 29/08/2019 5601
4 foto 225757 - nangtrinb 0 0 0 08:33 07/10/2019 1333
5 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 11:34 30/10/2019 999