Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 158 10 40 20:46 17/09/2021
00:02:16
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 158 10 40 20:30 15/06/2022
00:02:41
8382
3 foto 248207 - hung592002 158 10 40 20:36 05/02/2020
00:03:16
3448
4 foto 311275 - HoaaMaii 158 10 40 08:26 24/03/2022
00:03:35
8323
5 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 158 10 40 21:07 13/02/2020
00:03:45
2476
6 foto 243900 - Imyen0501 158 10 40 22:13 09/02/2020
00:04:56
15996
7 foto 268693 - Trần Bách Giang 158 10 40 21:20 03/04/2020
00:25:09
6569
8 foto 241128 - Dương Tuấn 153 9.75 39 21:51 30/11/2019
00:07:16
16204
9 foto 250580 - Trang Trịnh 153 9.75 39 22:11 22/04/2020
00:34:10
11199
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 153 9.75 39 17:42 04/09/2021
00:35:31
28617