Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 165 10 50 04:26 18/09/2021
00:02:53
11692
2 foto 225993 - Wjbu 165 10 50 22:39 19/03/2020
00:03:04
10217
3 foto 307057 - TaMinh2k4 165 10 50 17:19 16/06/2022
00:03:28
8382
4 foto 243900 - Imyen0501 165 10 50 10:24 10/02/2020
00:14:47
15996
5 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 161 9.8 49 21:00 13/02/2020
00:07:17
2476
6 foto 240038 - leminhkhoi2k4 127 8.2 41 15:31 06/09/2021
00:50:00
28617
7 foto 310311 - Quỳnh Giang 114 7.8 39 11:24 11/01/2022
00:07:22
18410
8 foto 250580 - Trang Trịnh 104 6.4 32 23:12 22/04/2020
00:50:00
11199
9 foto 220456 - cungdodaihoc 84 5.4 27 11:21 24/04/2020
00:50:00
9446
10 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 69 4.4 22 01:29 27/11/2019
00:50:00
9555