Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307057 - TaMinh2k4 90 10 25 13:40 17/06/2022
00:01:24
8382
2 foto 311275 - HoaaMaii 90 10 25 08:36 25/03/2022
00:01:41
8323
3 foto 225993 - Wjbu 90 10 25 09:00 29/03/2020
00:02:17
10217
4 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 90 10 25 23:00 05/02/2020
00:03:06
2476
5 foto 229249 - Nguyễn Thị Quỳnh 90 10 25 22:42 15/05/2020
00:03:28
2502
6 foto 241228 - nguyendaominhnhat 90 10 25 08:04 26/02/2020
00:03:36
3149
7 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 90 10 25 19:07 18/02/2020
00:49:30
11592
8 foto 250580 - Trang Trịnh 90 10 25 18:20 25/04/2020
00:50:00
11199
9 foto 212188 - Huyền Đỗ 90 10 25 09:50 01/05/2020
00:50:00
5412
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 86 9.6 24 16:31 06/09/2021
00:16:21
28617