Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 90 10 25 11:00 05/02/2020 2397
2 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 90 10 25 07:07 18/02/2020 7975
3 foto 241128 - Dương Tuấn 85 9.6 24 04:56 08/12/2019 10443
4 foto 264641 - haha002 81 9.2 23 07:46 07/02/2020 1086
5 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 71 8 20 03:52 29/11/2019 5624
6 foto 212208 - Lê Minh Việt 68 8 20 05:56 22/02/2020 7725
7 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 67 8 20 02:22 02/08/2019 9355
8 foto 246268 - Lanhhanthienbang2k2 62 7.2 18 04:29 19/02/2020 2212
9 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 57 7.2 18 09:06 09/02/2020 6322
10 foto 252345 - vohuongbinh21 38 4.8 12 09:53 18/02/2020 2142