Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 96 10 25 06:31 22/09/2021
00:01:23
11692
2 foto 225993 - Wjbu 96 10 25 09:02 29/03/2020
00:01:33
10217
3 foto 229249 - Nguyễn Thị Quỳnh 96 10 25 05:03 16/05/2020
00:02:19
2502
4 foto 243900 - Imyen0501 96 10 25 14:46 11/02/2020
00:02:45
15996
5 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 96 10 25 19:06 06/02/2020
00:02:52
2476
6 foto 310311 - Quỳnh Giang 84 8.8 22 15:53 14/01/2022
00:01:53
18410
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 73 8 20 17:05 06/09/2021
00:33:52
28617
8 foto 307057 - TaMinh2k4 62 7.2 18 13:54 24/06/2022
00:02:34
8382
9 foto 229608 - FIGHTING 65 6.8 17 00:02 15/03/2020
00:37:23
7307
10 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 51 5.6 14 21:40 30/11/2019
00:50:00
9555