Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.01. Sắt
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 94 10 35 16:46 29/09/2021
00:02:17
11692
2 foto 269364 - Vũ Kim Anh 94 10 35 15:48 07/05/2020
00:13:30
1656
3 foto 256001 - trantrongnhan2k2 94 10 35 20:09 21/05/2020
00:18:46
4623
4 foto 71780 - levanhieu233 94 10 35 09:44 09/02/2020
00:29:31
11054
5 foto 225993 - Wjbu 90 9.71 34 16:03 01/04/2020
00:02:31
10217
6 foto 307057 - TaMinh2k4 90 9.71 34 13:58 24/06/2022
00:03:24
8382
7 foto 122336 - Hiếu Trọng Phạm 90 9.71 34 21:31 01/06/2020
00:05:42
2236
8 foto 309281 - TranLinhh 90 9.71 34 08:50 29/03/2022
00:15:03
15032
9 foto 225090 - TranKhaVi 90 9.71 34 17:23 24/07/2020
00:18:01
5498
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 90 9.71 34 13:40 08/09/2021
00:21:47
28617