Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.01. Sắt
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 71780 - levanhieu233 94 10 35 09:44 09/02/2020 8912
2 foto 34122 - minoyce 86 9.43 33 08:47 08/12/2019 9871
3 foto 227564 - Quỳnh Tú 86 9.43 33 06:16 09/01/2020 5468
4 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 86 9.43 33 03:09 16/01/2020 5801
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 86 9.43 33 03:56 17/01/2020 20020
6 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 82 9.14 32 11:39 18/02/2020 7975
7 foto 13226 - viet2000 78 8.86 31 02:28 07/02/2020 3641
8 foto 212208 - Lê Minh Việt 78 8.86 31 10:14 23/02/2020 7725
9 foto 241854 - Đức Trần 75 8.57 30 08:33 02/12/2019 5947
10 foto 238812 - Kiệt 75 8.57 30 08:59 20/02/2020 1100